Hur du blir testanvändare

För att du självständigt ska kunna använda psykologiska test, är det viktigt med kunskap och förståelse för metodiken bakom psykologiska mätningar i allmänhet och för ditt aktuella test i synnerhet. Genom att gå en utbildning får du egen personlig kompetensutveckling och utvecklar förmågan att kunna använda testmetoderna självständigt och tolka resultaten.

Certifieringsutbildning

Om du är leg. psykolog kan du köpa Psytest´s samtliga metoder utan utbildning, eftersom du redan är tränad i att använda test. Efter ansökan om att bli registrerad som användare, behöver Psytest först kontrollera att du finns med i socialstyrelsens register. Därefter skickas inloggning till webbsystemet.

Om du arbetar som HR-konsult, personalchef eller rekryterare kan du också få behörighet till Psytest´s testmetoder när att du har gått en certifieringsutbildning hos Psytest eller om du är certifierad i annan testmetod hos välrenommerad testleverantör, alternativt är certifierad testanvändare av STP/EFPA.

Psytest erbjuder med jämna mellanrum öppna utbildningstillfällen för certifiering i BP och LSI. Vi kan även ge företagsinterna utbildningar samt utbildning på distans.

I certifieringsutbildningen ingår följande delar:

Psykometri & begåvningstest (grund) (1 dag)

 • Genomgång av psykometriska begrepp
 • Begåvningstesten g-verb, g-num, g-fig och g-fair’s teoretiska bakgrunder
 • Praktiskt handhavande av begåvningstest: administrering, uträkning av resultat, tolkning
 • Etik och allmän testhantering
 • Övningar

LSI – Ledarstilsinventorium (1 dag)

 • Teoretisk bakgrund och konstruktion
 • Tolkning: Vad skalvärden och kombinationer av skalvärden betyder
 • Hur man använder kravprofilsblanketterna och övrigt arbetsmaterial
 • Övningar runt tolkning och feedback

BP – Basprofil (1 dag)

 • Teoretisk bakgrund och konstruktion
 • Tolkning: Vad skalvärden och kombinationer av skalvärden betyder
 • Övningar runt tolkning och feedback
 • Kort genomgång av historia och teori runt begåvningstestning

Uppföljningsdagar (halvdagar)

 • Genomgång av erfarenheter och diskussion kring dem

 

Använda test utan utbildning

Om du vill använda psykologiska test, utan att ha gått en specifik testutbildning rekommenderar vi:

Konsulttjänst

Anlita en erfaren och utbildad konsult, som hjälper dig att genomföra och tolka testen. Psytest hjäper gärna till med testning vid rekrytering och karriärrådgivning eller vid andra arbetspsykologiska frågeställningar. För hela rekryterings-/searchuppdrag förmedlar vi gärna kontakter.

Analys Direkt

Psytest’s Analys Direkt är ett expertsystem för personbedömning. Det innebär en automatiserad experttolkning av det kvalitetsgranskade Big Five-personlighetstestet BP-Basprofil. Genom ett eget konto i det webbaserade testsystemet skickar du enkelt ut länkar till personer som du vill ska göra BP. När de har besvarat testet kan du direkt plocka ut den färdiga expertrapporten från testsystemet.

För att använda Analys Direkt krävs endast att du arbetar professionellt med rekrytering och/eller personalutveckling. Du kan då ansöka om registrering för ett Onlinekonto, genom vilket metoden administreras. Du betalar en årlig abonnemangsavgift och en styckkostnad för varje test.