Välkommen till Psykologiska Test!

Dessa sidor beskriver hur rekryterare använder olika psykologiska test som begåvningstest, personlighetstest, intelligenstest, ledarskapstest och andra rekryteringstest för att förbättra beslut i personalfrågor. Psykologiska Test beskriver ingående om hur dessa test används och vad de faktiskt mäter. Vare sig du är arbetssökande eller rekryterare kan du lära dig mer om olika typer av test på dessa sidor.

Test vid rekryteringar

Test vid rekryteringar används normalt som ”Second Opinion” och kompletterar då intervjuer och andra instrument för att minimera risken för kostsamma och utdragna felrekryteringar. Det är en god idé i slutskedet av rekryteringsprocesser att använda sig av beprövade testmetoder, eftersom magkänslan inte alltid berättar hela sanningen.

Psykologiska Test beskriver även olika testmetoder, deras utveckling och deras möjligheter, men även situationer där testning bör undvikas och vilka testmetoder som kan vara direkt olämpliga. Vidare förklaras olika begrepp och du får råd kring hur testmetoderna kan användas.

Psykologiska test

Är du intresserad av psykologiska test för rekryterings- och utvecklingsändamål, besök gärna Psytest. Psytest tillhandahåller olika typer av tjänster både för mer erfarna och licensierade rekryterare men även för mindre organisationer där man rekryterar mer sällan men ändå vill ha tillförlitliga test som minimerar risken för felrekryteringar.

Leg. psyk. Stefan Lindstam