FAQ

Vanliga frågor kring psykologisk testning

Svaren på frågorna finns på Psytest.se – FAQ.

 

Hur rekryterar man utan att diskriminera?

Jag vill direkt kunna använda personlighetstest och/eller begåvningstest i samband med  rekrytering. Hur kommer jag igång snabbt?

Hur blir jag certifierad testanvändare?

Vad är Big Five-modellen vid personlighetstestning?

Hur använder man personlighetstester vid coaching och karriärutveckling?

Hur kopplar man resultatet av ett personlighetstest till befattningskraven?

Hur gör man en kravprofil som kan ligga till grund för testningen?

Hur fungerar ett ledarskapstest som mäter ledarstil?

Hur mäter man grundläggande ledarpotential?

Varför testar man begåvning vid rekrytering?

Vad mäter ett begåvningstest?

Kan man lita på resultaten i personlighetstest, dvs att de är tillförlitliga och mäter det som de säger sig mäta?

Kan man utföra testning på distans?

När är det lämpligt med övervakad respektive oövervakad testning?

Kan man träna inför ett begåvningstest och på så sätt höja sitt resultat?