J. P. Guilford (1897-1988)

Personlighetstester. Sedan mitten av 1930-talet har Guilford och medarbetare utvecklat olika frågeformulär för att mäta temperamentsdimensioner (personlighetsegenskaper).

Personlighetstester.Sedan mitten av 1930-talet har Guilford och medarbetare utvecklat olika frågeformulär för att mäta temperamentsdimensioner (personlighetsegenskaper).

Both comments and trackbacks are currently closed.